Barnacle Goose - Branta leucopsis  -

2011-10-27

De Puinhoop (Katwijk)

Een Aalscholver die meelift...
© René Rossum, van


 
Partners