Black Kite - Milvus migrans  -

2013-04-27

Kristallijn Maatheide

Een braakbal producerend. Vlak erna terug opgestegen.
© Eddy Vaes


 
Partners